عصر جمعه با فرزندتان همراه باشید

روز جمعه‌ای که آزمون دارد او را برای دریافت کارنامه همراهی کنید و نتیجه‌ی دو هفته تلاش و زحمت او را با آمدنتان ارج نهید.

عصر جمعه با فرزندتان همراه باشید

روز جمعه‌ای که آزمون دارد او را برای دریافت کارنامه همراهی کنید و نتیجه‌ی دو هفته تلاش و زحمت او را با آمدنتان ارج نهید.

این موضوع را که هر آزمون بخش از کنکور است برای او شرح دهید. بعد از دریافت کارنامه به نقاط قوت او بپردازید و او را تحسین کنید و قبل از بررسی کامل کارنامه و تجزیه و تحلیل نهایی، از او بخواهید که ارزیابی خود را از آزمون بیان کند.

چگونه و با چه راهکارهایی توانسته است در بازه‌ی دوهفته‌ای چند درس را به نتیجه‌ی دلخواه برساند. در بین حرف‌هایش تمام ذهن را متمرکز کنید تا تمام نکات را در ذهنتان بسپارید و حتی می‌توانید یادداشت‌برداری کنید و با پرسش چند سؤال درست و به‌جا او را متوجه راهکارهای مثبتش  کنید و با کمک صفحه‌ی 182 و نتیجه‌ی آزمون با همفکری او راهکارهایی مثبت را با توجه به شناخت توانایی‌هایش به بقیه‌ی درس‌ها تعمیم دهید و برنامه‌ی کامل‌تری برای دو هفته‌ی دیگر تدارک ببینید و این‌ها زمانی شکوفا می‌شود که این باور را در فرزندتان تداعی کنید که هدف از بررسی عملکرد مطالعاتی او و ارزیابی کردن، کمک به او برای گام برداشتن بر روی پله‌های ترقی است.