برنامه‌ریزی اولین گام به سوی موفقیت (نویسندگان نوجوان)

سعید مرتضوی، دانش‌آموز خوب کلاس هفتم از رودسر این یادداشت را نوشته است. از نظر سعید برنامه‌ریزی، اولین گام به سوی موفقیت است.

برنامه‌ریزی اولین گام به سوی موفقیت (نویسندگان نوجوان)

سعید مرتضوی، دانش‌آموز خوب کلاس هفتم از رودسر این یادداشت را نوشته است. از نظر سعید برنامه‌ریزی، اولین گام به سوی موفقیت است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.

پیش از آن‌که عضو کانون فرهنگی آموزش شوم معنای دقیق برنامه‌ریزی را نمی‌دانستم. برنامه‌ریزی برای درس خواندن برایم سخت و دشوار بود. هدف‌های بزرگی مانند قبولی در آزمون تیزهوشان در ذهن داشتم، اما بدون دانستن نحوه‌ی برنامه‌ریزی، مسیر موفقیتم را تاریک می‌دیدم. خوشبختانه با حضور در کانون توانستم مسیر موفقیتم را روشن کنم. من توانستم با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی، ساعات مطالعه‌ام را افزایش دهم و کارهای روزانه‌ام را به صورت منظم یاداشت می‌کردم. به‌خصوص توانستم با این روش، مدیریت زمان را یاد بگیرم.

با توکل بر خداوند و با استفاده از ابزار مفید کانون مانند وب‌کارت، کتاب کار، dvd مفهومی، cd آزمون و هم‌چنین حل تست‌های مداوم، توانستم در امتحان ورودی تیزهوشان موفق شوم.

دوست خوب کانونی‌ام!

تو نیز می‌توانی با استفاده از این ابزار و هدف‌گذاری برای درس خواندن، در سال تحصیلی به اوج موفقیت برسی.