شکست را پل موفقیت بسازید

ابتدا باید جواب دو سؤال را برای خودتان معلوم کنید: آیا تلاش شما کافی بوده است یا خیر؟ روش و استراتژی درستی انتخاب کرده‌اید؟

شکست را پل موفقیت بسازید

گاهی پس از مطالعه‌‌های سنگین هفتگی و استفاده از راهکارهای مشاوره‌ای گوناگون تراز تغییر نمی‌کند یا ممکن است روز به روز بدتر شود، به طوری که از خودتان ناامید شوید و این ناامیدی در شما پدیدار شود که نمی‌توانید و درنتیجه دست از تلاش برمی‌دارید؛ اما این ارزیابی از خودتان کمی بدبینانه و غیر واقعی است.

باید دیدگاه را عوض کرد و واقع‌بینانه به مسئله نگاه کرد. ادیسون مخترع بزرگ در مورد 1000 بار شکست خود می‌گوید: «من شکست نخورده‌ام؛ فقط هزار راه‌حل پیدا کرده‌ام که به کار نمی‌آید» و این نگرش مثبت موجب تلاش مضاعف و یافتن راهکارهای موفقیت می‌شود.

ابتدا باید جواب دو سؤال را برای خودتان معلوم کنید: آیا تلاش شما کافی بوده است یا خیر؟ روش و استراتژی درستی انتخاب کرده‌اید؟

بعد از پاسخ‌گویی به این سؤال با مضاعف کردن تلاش و سخت‌کوشی و تصحیح روش درست با شناخت صحیح از توانایی خود به‌راحتی به قله‌ی موفقیت صعود می‌کنید.