فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید

هر کس دارای استعداد مختص به خودش است و مقایسه موجب از بین رفتن استعدادهای خدادادی فرد می‌شود.مقایسه کردن فرزند با همسالان یکی از چیزهای است که امروزه در بعضی مواقع دیده می‌شود و اولیای عزیز بدون در نظر گرفتن عواقب آن بارها و بارها فرزند خود را با دیگران مقایسه می‌کنند.

 هر کس دارای استعداد مختص به خودش است و مقایسه موجب از بین رفتن استعدادهای خدادادی فرد می‌شود.

فرزند را به خاطر توانایی و استعداد مختص به خودش تأیید و تمجید کنید و با پررنگ کردن و آگاه ساختن، او را در مسیر درست زندگی قرار دهید. انتقال آرزوهای دست‌نیافتنی خود به فرزند به معنای به اسارت گرفتن افکار و وجودیت اوست و دور ساختن او از تمام لذت‌های زیبای زندگی است. قرار نیست فرزندانی تربیت کنیم ماشینی یا یکسان که هر کاری را به طور اتوماتیک و خودکار اجرا کنند.

هدف تربیت انسانی است که تمام استعدادهای او شکوفا شود و بالفعل درآید و این اندیشه را در ذهن خود و فرزندان بپرورانیم که مهم، درخت استعداد اوست که باید بارور شود و به ثمر برسد و کسی از درخت میوه‌ی سیب، میوه‌ای جز سیب را انتظار ندارد و هر کس باید بهترینِ خودش باشد.