فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید

هر کس دارای استعداد مختص به خودش است و مقایسه موجب از بین رفتن استعدادهای خدادادی فرد می‌شود.

فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید

مقایسه کردن فرزند با همسالان یکی از چیزهای است که امروزه در بعضی مواقع دیده می‌شود و اولیای عزیز بدون در نظر گرفتن عواقب آن بارها و بارها فرزند خود را با دیگران مقایسه می‌کنند.

 هر کس دارای استعداد مختص به خودش است و مقایسه موجب از بین رفتن استعدادهای خدادادی فرد می‌شود.

فرزند را به خاطر توانایی و استعداد مختص به خودش تأیید و تمجید کنید و با پررنگ کردن و آگاه ساختن، او را در مسیر درست زندگی قرار دهید. انتقال آرزوهای دست‌نیافتنی خود به فرزند به معنای به اسارت گرفتن افکار و وجودیت اوست و دور ساختن او از تمام لذت‌های زیبای زندگی است. قرار نیست فرزندانی تربیت کنیم ماشینی یا یکسان که هر کاری را به طور اتوماتیک و خودکار اجرا کنند.

هدف تربیت انسانی است که تمام استعدادهای او شکوفا شود و بالفعل درآید و این اندیشه را در ذهن خود و فرزندان بپرورانیم که مهم، درخت استعداد اوست که باید بارور شود و به ثمر برسد و کسی از درخت میوه‌ی سیب، میوه‌ای جز سیب را انتظار ندارد و هر کس باید بهترینِ خودش باشد.