هنر تغییر سخت‌کوشانه (3)

با شروع سال تحصیلی، تعداد منابع مورد مطالعه‌ی شما نیز دست‌خوش تغییر خواهد شد.

هنر تغییر سخت‌کوشانه (3)

با شروع سال تحصیلی، تعداد منابع مورد مطالعه‌ی شما نیز دست‌خوش تغییر خواهد شد. در یک دید کلی، در دوره‌ی تابستان منابع درسی سال گذشته و منابع انتخابی از سال تحصیلی پیش رو در دستور کار آموزشی‌‌تان قرار داشت. به تفاوت‌های ایجادشده در منابع مورد مطالعه در ابتدای سال تحصیلی جدید خوب دقت کنید.

اکنون به طور متمرکز به منابع درسی سال تحصیلی بالاتری از سال گذشته خواهید پرداخت که این تغییر برای دانش‌آموزان سال چهارم با تغییر در منابع مورد مطالعه در بخش درس‌های پایه نیز همراه است. امسال باید در هر نیم‌سال تحصیلی به مطالعه و بررسی درس‌های معینی از سال دوم و سوم بپردازید.

افزایش تدریجی ساعت مطالعه، فضای مطالعه‌ی جدیدی در برنامه‌ی هفتگی ایجاد خواهد کرد و این یعنی بستر مناسب برای ایجاد یک تغییر مؤثر. نوع مطالعه در دوره‌ی تابستان بیش‌تر مبتنی بر برنامه‌ریزی شخصی و اولویت‌بخشی فردی به درس‌های نگاه به گذشته و آینده بود. با شروع به کار مدارس، برنامه‌ی مطالعاتی شما تأثیرپذیری زیادی از برنامه‌ی هفتگی و نوع چینش درس‌ها در مدرسه خواهد داشت. این تغییر به این ترتیب ادامه می‌یابد که برای اجرای اصل مهم «مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز» باید کاملاً طبق برنامه‌ی درسی صبحِ هر روز در مدرسه عمل کنید و آماده‌سازی برای امتحانات مستمر کلاسی نیز برگرفته از قرار گرفتن بازه‌های تدریسی هر درس در روزهای هفته است.

با کنار هم قرار دادن مجموعه‌ی این عوامل، نقش افزایش ساعت مطالعه در ابتدای سال تحصیلی برای‌تان روشن‌تر خواهد شد. تغییر بزرگ ابتدای پاییز درحقیقت افزایش نیاز به مطالعه است. تغییری که همه‌ی عوامل پیوسته‌ی بالا را به همراه خود به برنامه‌ی درسی‌تان خواهد آورد. رسیدن به ساعت مطالعه‌ی مطلوب در ابتدای سال تحصیلی بهترین پاسخ به این نیاز است؛ پاسخی که کلید رسیدن به تغییر سخت‌کوشانه‌ی ابتدای سال تحصیلی است.