هنر تغییر سخت‌کوشانه (2)

راهکارِ افزایش تدریجی ساعت مطالعه در ابتدای سال تحصیلی باید به راهکارِ تدریجی کاهش ساعت خواب تعمیم داده شود.

هنر تغییر سخت‌کوشانه (2)

راهکارِ افزایش تدریجی ساعت مطالعه در ابتدای سال تحصیلی باید به راهکارِ تدریجی کاهش ساعت خواب تعمیم داده شود. از ویژگی‌های مهم فصل تابستان، در اختیار قرار دادن زمان زیاد برای استراحت و فوق برنامه‌هاست؛ عاملی که با شروع سال تحصیلی و از سر گرفته شدن روند منظم حضور در مدرسه با تغییر اساسی مواجه می‌شود. این بار برای ایجاد زمینه‌های مثبت تغییر باید از هفته‌های پایانی شهریور شروع کرده باشید.

ساعت خواب مناسب برای حفظ سلامت و آمادگی ذهنی بین هفت الی هشت ساعت در شبانه‌روز است. برای رسیدن به این ساعت استاندارد خواب هر چه سریع‌تر دست به کار شوید. به دلیل تأثیرگذاریِ مستقیم این عامل بر شرایط تحصیلی، روند تدریجی کاهش ساعت خواب به میزان بهینه باید با سرعت بالاتری صورت گیرد.

بر پیوستگی عوامل موفقیت متمرکز شوید. رسیدن به ساعت مطالعه‌ی بالاتر بدون ایجاد تغییر در زمان‌های اوقات فراغت و زمان خواب به زمانی بیش‌تر از 24 ساعت در یک شبانه‌روز نیاز دارد. غیر ممکن بودن شبانه‌‌روزِ 25 ساعته و بیش‌تر، باید باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای عملکردی در همان زمان بیست و چهار ساعته‌ای که در اختیار داریم شود. ساعت مطالعه‌ی مطلوب و ساعت خواب و استراحت مطلوب در یک ارتباط کاملاً منطقی و متناسب با یکدیگر قرار دارند.

شروع سال تحصیلی جدید هنوز هم مثل دوران خوب کودکی، یک اتفاق فراموش‌نشدنی و دوست‌داشتنی است. این بار آغاز سال تحصیلی شروعی بر حرکت موفق و هدفمند ما در مسیر ساختن تغییرات هدفمند و مؤثر است.