آیا ورزش‌های استقامتی سوخت و ساز ویتامین D را افزایش می‌دهد؟

برای اولین بار مطالعاتی درباره تاثیر ورزش‌های استقامتی بر سوخت و ساز ویتامین D در بدن انجام شد.

آیا ورزش‌های استقامتی سوخت و ساز ویتامین D را افزایش می‌دهد؟

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، طبق مطالعات جدیدی که در مجله فیزیولوژی تجربی منتشر شده است، ورزش‌های استقامتی باعث افزایش میزان دریافت کننده‌های ویتامین D در عضلات می‌شود و به ‌این‌ ترتیب سوخت و ساز ویتامین D را افزایش می‌دهد.

ویتامین D بعد از تابش اشعه UV بر پوست تولید می‌شود و یا از طریق بعضی از مواد غذایی در بدن ساخته می‌شود. ویتامین D کارایی‌های فیزیولوژیک و بیومدیکال مختلفی در بدن دارد.

این ویتامین D در تولید کلسیم و استخوان‌ها کاربرد دارد. کاهش ویتامین D با تحلیل رفتن ماهیچه‌ها، کاهش قدرت آنها و افزایش احتمال افتادن و شکستگی استخوان در افراد سالمند همراه است.

پیش از این مطالعات نشان داده بود که افزایش ذخیره ویتامین D در بدن باعث افزایش حجم عضلات می‌شود. ورزش‌های استقامتی نیز باعث رشد عضلات و افزایش کارایی ماهیچه‌ها می‌شوند.

در مطالعات جدید محققان برای اولین بار نشان دادند که انجام ورزش‌های استقامتی باعث افزایش دریافت کننده‌های ویتامین D می‌شود.

در این مطالعات موش‌های نر به مدت 10 هفته‌ مورد بررسی قرار گرفتند. این موش‌ها فعالیت‌های استقامتی انجام دادند و از آنها نمونه بافت عضلانی گرفته شد.

میزان دریافت کننده‌های ویتامین D در ماهیچه‌های آنها اندازه‌گیری شد.

نتایج مطالعات نشان داد انجام ورزش‌های استقامتی میزان دریافت کننده‌های ویتامین D را افزایش می‌دهد و سوخت و ساز ویتامین D را نیز بیشتر می‌کند.

مطالعات بیشتری لازم است تا مشخص شود که انجام ورزش استقامتی همراه با دریافت ویتامین D چه تاثیری بر سوخت و ساز پروتئین‌های موجود در عضلات دارد.

منبع :