هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابی طالب (ع) در ساوه

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابی طالب (ع) در شهرستان ساوه

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابی طالب (ع) در ساوه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه نمونه دولتی علی ابن ابی طالب (ع) در شهرستان ساوه در استان مرکزی را هوشمندسازی نمود.

آقای ناصر فرزانه، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1346 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 260 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 میلیون و (4 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 (یک میلیون تومان) از سوی آقای محمد کتابدار نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان ساوه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 355 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابی طالب (ع) در ساوه