گردهمایی دبیران آموزشگاه‌ها در شهر کرج برگزار شد

در تاریخ 6 شهریور ماه گردهمایی دبیران آموزشگاه‌های هماهنگ باکانون درشهرکرج برگزار شد.

گردهمایی دبیران آموزشگاه‌ها در شهر کرج برگزار شد

در تاریخ 6 شهریور ماه 94 ، پنجمین گردهمایی دبیران مجموعه های پژوهندگان علم و سلاله (مجموعه مدارس و آموزشگاه های هماهنگ با کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) در کلان شهر کرج)در سالن شهید فهمیده برگزار گردید.

در این جلسه علاوه بر اینکه کارنامه ارزیابی عملکرد دبیران در تابستان 94 مورد بررسی قرار گرفت و درباره نقش برنامه راهبردی در پیشرفت درسی دانش آموزان و تاثیر ویژه مدارس و آموزشگاه ها در پیشبرد این برنامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مقرر شد طرح درس هماهنگ با برنامه راهبردی در جلسات دپارتمان های آموزشی هر درس با حضور کلیه دبیران طراحی شده و در همه کلاس ها اجرا گردد. همچنین نحوه انتخاب منابع تدریس در کلاس درس تعیین و بر کتاب درسی به عنوان اصلی ترین محور تدریس تاکید گردید.

در پایان جلسه به موضوع بازیابی به جای بازخوانی پس از کلاس اشاره شد.

لازم به ذکر است در جلسه یاد شده از 81 دبیر دعوت شده 56 نفر از مدعوین حضور داشتند.


گردهمایی دبیران آموزشگاه‌ها در شهر کرج برگزار شد