دانشگاه شریف با آکادمی علوم اتریش تفاهم نامه امضا کرد

سه هیئت دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی از کشور اتریش که همراه رئیس جمهور اتریش از ایران دیدار داشتند، ضمن حضور در دانشگاه شریف، تفاهم نامه‌های متعددی را با این دانشگاه امضا کردند.

دانشگاه شریف با آکادمی علوم اتریش تفاهم نامه امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زایلینگر رئیس آکادمی علوم اتریش به همراه دکتر مین چو، رئیس موسسه‌ی نرم افزار در دانشگاه تکنولوژی وین و دکتر کیوان ریاحی، رئیس بخش انرژی موسسه‌ی بین المللی تحلیل سیستم های کاربردی IIASA از دانشگاه شریف بازدید و با مسئولین و اساتید این دانشگاه دیداری دوستانه داشتند.

در ابتدای این دیدار دکتر فتوحی رئیس دانشگاه شریف طی جلسه ای به معرفی دانشگاه صنعتی شریف پرداخت. سپس دکتر سهراب راهوار، رئیس دانشکده فیزیک شریف به شرح مختصری از فعالیت‌های دانشکده فیزیک پرداخت.

در ادامه دکتر علی ملکی از اعضای پژوهشکده سیاست گذاری علم دانشگاه شریف نیز توضیحاتی را در مورد وضعیت علم در ایران ارائه داد و گفت: اقتصاد دانش بنیان به صورت روزافزون در حال ظهور در گفتمان غالب کشور می‌باشد و این امر تا جایی پیش رفته که در ساختار دولت دو پست کلیدی برای پیگیری مسائل از این قبیل گنجانده شده است.

مرتضی بیرنگ معاون بین المللی بنباد نخبگان نیز در ادامه، دامنه‌ی فعالیت‌های این بنیاد را برشمرد و افزود: هدف اصلی این موسسه شناسائی و حمایت از نخبگان می‌باشد که امید است منجر به کاهش فراز مغزها شود.

گفتنی ست، در پایان این دیدار یادداشت تفاهم همکاری مابین دانشگاه شریف و آکادمی علوم اتریش و همچنین دانشگاه شریف و دانشگاه تکنولوژی وین امضا شد.

منبع :