8 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه‌های ایران و اتریش امضا شد

هشت تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه‌های ایران و اتریش در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با رینهولد میترلینر معاون صدر اعظم، وزیر علوم و اقتصاد اتریش به امضا رسید.

8 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه‌های ایران و اتریش امضا شد

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، محمد فرهادی در این دیدار با اشاره به اینکه در نزد ایرانیان، اتریش کشوری صاحب فرهنگ، تمدن و تکنولوژی است، گفت: سابقه همکاری علمی ایران و اتریش به 160سال قبل برمی گردد که اساتیدی از اتریش در مدرسه دارالفنون که توسط امیرکبیر تاسیس شده بود؛ تدریس می کردند و ما امیدواریم امروزه نیز روند همکاری های رو به توسعه ای داشته باشیم.

وی با اعلام استقبال ایران از گسترش همکاری های علمی و فناوری با اتریش گفت: تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های مشترک، تبادل دانش فنی و برگزاری دوره های آموزش عالی مشترک از محورهای این همکاری است.

رینهولد میترلینر معاون صدر اعظم، وزیر علوم و اقتصاد اتریش نیز در این دیدار گفت: روابط دوستی و اقتصادی اتریش و ایران به قرنها قبل برمی گردد و در زمینه علمی نیز از سال 1851 دو کشور با یکدیگر همکاری علمی دارند.

وزیر علوم اتریش افزود: در سالهای اخیر همکاری های علمی ایران و اتریش در سطح خوبی قرار داشته است و تفاهم نامه هایی با مراکز مختلف از جمله آکادمی علوم اتریش امضا شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ساختار مناسب برای همکاری ها و انعقاد قراردادهای همکاری گفت: اتریش در قالب اتحادیه اروپا نیز می تواند همکاریهای خوبی با ایران داشته باشد.

رینهولد میترلینر، با اشاره به تحصیل یکهزار و 700 دانشجوی ایرانی در اتریش گفت: باید تعداد دانشجویان اتریشی در ایران نیز از هشت دانشجوی فعلی فراتر رود.

وی تاکید کرد: باید ضمن گسترش پروژه و کنفرانس های مشترک، همکاری را تنوع بخشیده و تعریف جدیدی از همکاری ها ارائه دهیم. 

به گزارش وزارت علوم، معاونان وزیر و روسای دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، الزهرا (س)، شهید بهشتی، صنعتی سهند، اصفهان، روسای تعدادی از پژوهشگاه ها و نمایندگانی از وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این دیدار حضور داشتند و با همتایان اتریشی خود رایزنی کردند.

در این دیدار تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت علوم با آژانس بین المللی همکاری در زمینه آموزش و پژوهش اتریش، دانشگاه های تهران، صنعتی امیر کبیر و صنعتی سهند با دانشگاه مونتان لئوبن، دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه علوم کاربردی fh-joanneum، دانشکده طب سنتی علوم پزشکی تهران با دانشکده طب سنتی اروپا در اتریش، دانشگاه آزآد اسلامی با دانشگاه فنی و حرفه ای کرمز، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان با دانشگاه تکنولوژی نوین اتریش و دانشگاه شهید بهشتی با حوزه تاریخ طبیعی وین به امضا رسید. 

منبع :