گنجانیدن فصل اقتصاد و بهره وری درکتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم

این موضوع نشان از عزم سازمان ملی بهره وری ایران برای تعامل با وزارت آموزش و پرورش در پیشبرد حرکت بهره وری کشور دارد.

گنجانیدن فصل اقتصاد و بهره وری درکتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، رویا طباطبایی یزدی افزود: این اقدام در راستای شتاب بخشیدن به حرکت ملی بهره وری و نهادینه کردن فرهنگ بهره وری در کشور صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ارتقای بهره وری در برگیرنده مؤلفه های مختلف و درهم تنیده ای است که یکی از مهمترین آنها آموزش در سطوح دانش آموزی است، بنابراین تاکید بر این موضوع از طریق کتب درسی نقش تأثیرگذاری در فرهنگ نسل های آینده خواهد داشت، چرا که از جمله اهداف بلندمدت سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان متولی بهره وری کشور، استمرار حرکت بهره وری به ویژه در دو نسل آینده کشور است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان کرد: بدین ترتیب در پی ارائه متن پیشنهادی تهیه شده برای فصلی از کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مختص بهره وری از سوی گروه مطالعات اجتماعی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش و برگزاری جلسات کارشناسی و فنی در سازمان، نقطه نظرات و نکات مورد نظر به این دفتر ارائه شد.

وی ادامه داد: متن و محتوای این فصل براساس محورهای مورد نظر سازمان ملی بهره وری ایران از سوی این دفتر تهیه و تدوین و پس از بررسی و ارائه اصلاحات مورد نظر این سازمان، این فصل به عنوان یکی از فصول درسی این کتاب گنجانده شد.

طباطبایی یزدی با بیان اینکه اقدامات لازم نیز برای آموزش موارد مرتبط به معلمان در دست انجام است، تصریح کرد: چندی پیش، معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهره وری ایران نیز برای آموزش نکات و موارد مربوط به این فصل در دوره آموزش مدرسان کشوری حضور یافت و ضمن آمورزش موضوعات مرتبط در قالب فیلم و اسلاید، به پرسش ها و نقطه نظرات معلمان حاضر در این دوره آموزشی پاسخ داد. در این دوره بیش از یکصد نفر از مدرسان سراسر کشور حضور داشتند.

منبع :