کتاب فرهنگ وهنربارویکرد جدید روی میز دانش آموزان قرار میگیرد

کتاب‌های جدیدالتالیف فرهنگ و هنر پایه نهم و ضمیمه راهنمای هنر پایه پنجم ابتدایی از سال تحصیلی 95 - 94 با رویکردی نو در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.مینو آیت اللهی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا با بیان اینکه کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم همچون کتاب های فرهنگ و هنر پایه های هفتم و هشتم جدیدالتالیف است، افزود: این کتاب به تبعیت از سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سه بخش تجویز، غیر تجویز و نیمه تجویز تهیه شده و دارای پنج بخش تجسمی، سنتی، خوشنویسی، هنرهای آوایی و نمایشی است.

وی گفت: در بخش هنرهای تجسمی سه رشته به دانش آموزان معرفی می شود که یکی از این رشته ها طراحی به عنوان مادر هنرهای تجسمی است که در پایه های هفتم و هشتم به صورت اجباری با تجویزی در نظر گرفته شده و تمامی دانش آموزان موظف به یادگیری آن هستند.

آیت اللهی ادامه داد: دو رشته گرافیک و عکاسی در بخش هنرهای تجسمی نیز نیمه تجویزی یا انتخابی است که دانش آموز می تواند از بین این دو رشته، بنابر نیاز و استعدادهای خود، توانایی های معلم و امکانات مدرسه، یکی را انتخاب کند.

مسوول گروه هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری تصریح کرد: در بخش هنرهای سنتی نیز سه رشته به دانش آموزان معرفی شده که از جمله این رشته ها طراحی نقوش هندسی است که در پایه هفتم نیز وجود داشته و دانش آموزان پایه نهم این رشته را باید بصورت اجباری فرا گیرند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان همچنین در این بخش می توانند از بین دو رشته زیرلاکی و سوزن دوزی یکی را انتخاب کنند، گفت: بخش های خوشنویسی، آوایی و نمایشی نیز جزء رشته های اجباری است که دانش آموزان پایه نهم باید آنها را یاد بگیرند.

آیت اللهی با بیان اینکه در بخش غیرتجویزی نیز بخش تجربه های بیشتر در نظر گرفته شده، افزود: یکی از مسایل در نظام متمرکز آموزشی آن است که کتاب برای دانش آموزان با میانگین توانایی و استعدادها تهیه می شود.

رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: به عبارتی، میانگین سطح دانش و مهارت، توانایی و استعدادهای دانش آموزان در نظر گرفته می شود. بخش تجربه های بیشتر برای دانش آموزانی است که توانایی و استعداد و علایق آنها از میانگین سطح کلاس بیشتر است و دوست دارند که فعالیت های بیشتر و خارج از برنامه داشته باشند.

وی افزود: این بخش برای دانش آموزان اجباری نیست و می توانند درصورت علاقه و استعداد خود و یا فراگرفتن آموزش پیش از این، فعالیت های تکمیلی این بخش را انجام دهند و یا اساسا این قسمت را نادیده بگیرند و آن را انجام ندهند.

رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری خاطرنشان کرد: در کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم، تمامی مواردی که دانش آموزان باید فرا بگیرند، ارایه نشده بلکه سعی بر این است تا با طرح سووال و فعالیت های خارج از مدرسه و کلاس درس دانش آموزان با فرهنگ مادی و معنوی و رشته های مختلف هنری آشنا شوند.

وی یادآورشد: با پاسخ به سووالات و انجام فعالیت های هنری مختلف، درک هنری و خلاقیت دانش آموزان توسعه و تعمیق پیدا می کند و در واقع این کتاب پنجره ای کوچک به روی دنیای بیکران هنر می گشاید.

آیت اللهی افزود: این روش آموزشی باعث می شود دانش آموز در پایان متوسطه اول با طیفی از هنرهای مختلف آشنا باشد و بتواند برای سال های آینده تحصیلی بر اساس نیازها و علایق دست به انتخاب یک یا چند رشته هنری بزند. این انتخاب می تواند در قالب فعالیت های رسمی مدرسه و یا غیر رسمی فوق برنامه باشد.

وی رویکرد آموزش و پرورش در کتاب فرهنگ و هنر در پایه نهم را تربیت هنری خواند و گفت: قرار نیست به ویژه در دوره آموزش عمومی فقط رشته های هنری به دانش آموزان آموزش داده شود، بلکه هدف این است که دانش آموز به درک و خلاقیت هنری دست پیدا کند.

رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری ادامه داد: کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم سرشار از آثار هنری، میراث فرهنگی و کارهای هنری هنرمندان قدیمی و معاصر است.

آیت اللهی تاکید کرد: در این کتاب تلاش شده فعالیت های هنری با ارتباط با طبیعت و مشاهده آن آغاز شود و در مرحله بعد دانش آموز با ابعاد زیبایی شناسی طبیعت به عنوان بخشی از خلقت خداوند و دیگر آثار فرهنگی و هنری آشنا شده و با الهام از آن قادر به خلق زیبایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم مبتنی بر برنامه درسی ملی و سند تحول نظام آموزشی به دانش آموزان این امکان را می دهد که از محیط اطراف خود مشاهده چند حسی داشته باشند و خلاقیت و تخیلات خود را

منبع :