کتاب تابستان از نگاهی دیگر

کتاب تابستان کتاب جمع‌بندی دوره‌ی تابستان محسوب می‌شود و مانند برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

کتاب تابستان کتاب جمع‌بندی دوره‌ی تابستان محسوب می‌شود و مانند برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

قسمت نگاه به آینده شامل مباحث مرتبط با آزمون سال چهارم و دوم مدرسه است که داوطلب‌ها برحسب شرایط مطالعاتی خود که در آزمون یکی از این دو را انتخاب کرده‌اند به پیشنهاد پشتیبان‌ها سؤالات این کتاب را حل می‌کنند تا با آمادگی بیش‌تر در آزمون‌ها شرکت کنند و در قسمت دوم که شامل مباحث سال سوم است به پیشنهاد ما تست‌های سال سوم را از این کتاب کار می‌کنند؛ بنابراین می‌توان با این کتاب تمام مباحث آزمون‌های تابستان را جمع‌بندی کرد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب