درس خواندن در تابستان مهم است

وقتی سال تحصیلی را از مهرماه شروع کنیم دانش‌آموزی که سال گذشته، پنجم دبستان بوده و مهرماه می‌خواهد وارد کلاس ششم شود عملاً با دانش‌آموزی مواجه هستیم که نه باسواد است و نه بی‌سواد.

درس خواندن در تابستان مهم است

وقتی سال تحصیلی را از مهرماه شروع ‌کنیم دانش‌آموزی که سال گذشته، پنجم دبستان بوده و مهرماه می‌خواهد وارد کلاس ششم شود عملاً با دانش‌آموزی مواجه هستیم که نه باسواد است و نه بی‌سواد.

باسواد نیست چون بیش از 80 الی 90 درصد مطالبی را که سال قبل فراگرفته است فراموش کرده و بی‌سواد هم نیست چون اندکی از اطلاعات سال قبل را در ذهن دارد.

همین موضوع نشان می‌دهد که باید پیوستگی درسی خود را در تابستان حفظ کنید تا مطالب از ذهن فراموش نشود و در طول سال تحصیلی با تقسیم کار مطالب راحت‌تر پیش برود. مهم‌ترین و پرانرژی‌ترین روزهای سال تحصیلی روزهای آغازین سال است که معلمان آن را به یادآوری مطالب سال قبل اختصاص می‌دهند درحالی که می‌توانند به مطالب جدید و دقیق اختصاص دهند.

کانون فرهنگی آموزش در برنامه‌ی تابستانی دانش‌آموزان،  آزمون تابستانی را ک برنامه‌ریزی کرده است تا دانش‌آموزان را به یک چالش آموزشی بکشاندو آن‌ها را برای ایجاد انگیزه درست آموزشی در تابستان تشویق کند.

اولین بخش، نگاه به گذشته است که باعث یادآوری مباحث سال گذشته می‌شود. اهمیت این بخش به جهت پیوستگی مطالب درسی خصوصاً در سال‌های چهارم، پنجم و ششم است.

دومین بخش، بخش نگاه به آینده است که دانش‌آموزان در تابستان بخشی از مطالب درسی سال آینده‌شان را پیش‌خوانی کنند.

این پیش‌خوانی باعث می‌شود در آغاز سال درس‌ها را سریع‌تر فرابگیرند و باعث پیشرفت عملکرد دانش‌آموزان می‌شود.