چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟

زمانی را برای انجام تکالیفشان در نظر بگیرید و در آن زمان تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنید.

چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟

1) آن‌ها را باور داشته باشید و به آن‌ها بگویید که آن‌ها را باور دارید.

به فرزندانتان بگویید که باهوش هستند و پتانسیل کافی را دارند. کودکان واقعاً ظرفیت شگفت‌انگیزی برای یادگیری دارند.

2) در انجام تکالیف درسی‌شان به آن‌ها کمک کنید.

  • زمانی که تکالیفشان را انجام می‌دهند از آن‌ها بپرسید که آیا نیاز دارند که شما به آن‌ها کمک کنید. هنگامی که نیاز دارند به آن‌ها کمک کنید. مفاهیم و شکل‌ها را به آن‌ها توضیح دهید. تکالیف را برای آن‌ها انجام ندهید بلکه درعوض چیزی را که آن‌ها برای فهمیدن نیاز دارند توضیح دهید و سؤال‌هایی را از آن‌ها بپرسید که آن‌ها را به جواب راهنمایی کند. به فرزندانتان یاد دهید که تکالیفشان را پیگیری کنند. به آن‌ها یک تقویم و یک دفترچه‌ی یادداشت بدهید و آن‌ها را تشویق کنید که هر تکالیفی را که از آن‌ها خواسته شده در آن بنویسند.

  •  زمانی را برای انجام تکالیفشان در نظر بگیرید و در آن زمان تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنید.

  • مدت‌زمانی را که فرزند شما برای مطالعه برحسب سن، برنامه‌ی درسی و دوستانش می‌گذراند در نظر بگیرید. از معلمش بپرسید که چه مدت‌زمانی برای انجام مشق شب او اختصاص می‌دهد. سپس زمان را برحسب توانایی و تمرکز فرزندتان تنظیم کنید. برای فرزندان بزرگ‌تر که تکالیفشان زیاد است زمان استراحت در نظر بگیرید.

3) در فعالیت‌ها و جلسات مدرسه شرکت کنید.

در جلسات اولیا و مربیان شرکت کنید و با معلمان کودکتان صحبت کنید. به بازی و ورزش کودکتان اهمیت دهید.

4) اطمینان حاصل کنید که فرزندتان زمان زیادی برای مطالعه دارد.

  • برای فرزندتان داستان بخوانید مخصوصاً وقتی کودک است.

  • برای فرزندتان انواع کتاب‌ها را بخرید، البته به علاقه‌مندی‌های فرزندتان توجه داشته باشد.

  •  فرزندتان را عضو کتابخانه کنید. به فرزندتان اجازه دهید برای تفریح آن چیزی را مطالعه کند که خودش به آن علاقه دارد. به فرزندتان کمک کنید که کتاب‌ها را به‌موقع به کتابخانه تحویل دهد. فرزندان بزرگ‌تر خودشان می‌توانند این کار را انجام دهند.

  • شما هم مطالعه کنید تا فرزندتان شما را در حال مطالعه ببیند.

5) با فرزندانتان گفت‌وگو کنید و به آن‌ها اجازه دهید که به شما اعتماد کنند.

این باعث می‌شود که همواره از فعالیت‌های آن‌ها آگاه باشید و نشان دهید که مراقب آن‌ها هستید. علاوه بر این، حتی اگر در مدرسه مشکلی برای آن‌ها پیش آمد می‌توانید به آن‌ها آرامش دهید، به آن‌ها راه‌حل دهید و در صورت لزوم برای کمک مداخله کنید تا مشکلشان حل شود.

6) با آن‌ها بازی کنید.

اگرچه فرزندان در بازی، نسبت به مطالعه خیلی سرگرم‌تر هستند ولی در بازی‌ها یادگیری‌های پنهان زیادی وجود دارد. بسیاری از کارت‌های بازی برای امتیاز کسب کردن نیاز به شمارش و استفاده از ریاضی دارند. سعی کنید بازی‌هایی را برای فرزندتان انتخاب کنید که مهارت‌های بصری و هندسی او را تقویت کند. استراتژی‌ها و بازی با اعداد در بسیاری از بازی‌ها خیلی پیچیده هستند. سعی کنید بازی‌های کلمه‌ای هم برای مهارت خواندن فرزندتان داشته باشید.


منبع :