چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟ (3)

اگرچه فرزندان در بازی، نسبت به مطالعه خیلی سرگرم‌تر هستند ولی در بازی‌ها یادگیری‌های پنهان زیادی وجود دارد.

چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟ (3)

5) با فرزندانتان گفت‌وگو کنید و به آن‌ها اجازه دهید که به شما اعتماد کنند.

این باعث می‌شود که همواره از فعالیت‌های آن‌ها آگاه باشید و نشان دهید که مراقب آن‌ها هستید. علاوه بر این، حتی اگر در مدرسه مشکلی برای آن‌ها پیش آمد می‌توانید به آن‌ها آرامش دهید، به آن‌ها راه‌حل دهید و در صورت لزوم برای کمک مداخله کنید تا مشکلشان حل شود.

6) با آن‌ها بازی کنید.

اگرچه فرزندان در بازی، نسبت به مطالعه خیلی سرگرم‌تر هستند ولی در بازی‌ها یادگیری‌های پنهان زیادی وجود دارد. بسیاری از کارت‌های بازی برای امتیاز کسب کردن نیاز به شمارش و استفاده از ریاضی دارند. سعی کنید بازی‌هایی را برای فرزندتان انتخاب کنید که مهارت‌های بصری و هندسی او را تقویت کند. استراتژی‌ها و بازی با اعداد در بسیاری از بازی‌ها خیلی پیچیده هستند. سعی کنید بازی‌های کلمه‌ای هم برای مهارت خواندن فرزندتان داشته باشید.

منبع :