چه چیزی باعث آبسه مغز می‌شود؟

آبسه مغز تورم پر از چرک در مغز ناشی از یک عفونت است یعنی باکتری‌ها و قارچ‌ها وارد بافت مغز می‌شود.آبسه مغز تورم پر از چرک در مغز ناشی از یک عفونت است یعنی باکتری ها و قارچ ها وارد بافت مغز می شود. از سه طریق آبسه مغزی بوجود می آید که عبارت است از: عفونت در بخشی از جمجمه، از جمله عفونت گوش ، سینوزیت یا آبسه دندان  به طور مستقیم به مغز وارد میشود.عفونت در بخشی از بدن ، مانند ذات الریه عفونت ریه، گسترش به مغز از طریق خون و آسیب شدید به سر، که به جمجه شکاف میزند و از طریق شکاف وارد مغز میشود

آبسه مغزی به تجمع چرک و سلولهای سفید خون و باکتریها و سایر سلولهای ایمنی در بافت مغزی می گویند که اغلب منشاء قارچی یا باکتریایی دارد.

علت آبسه مغزی و عوامل خطرناک چیست؟

این بیماری هنگامیکه یک باکتری یا قارچ قسمتی از مغز را درگیر می نمایند ایجاد می شود. وقتی آبسه در مغز تشکیل می شود دور آن بافت تشکیل شده و یک توده را ایجاد می نماید. تشکیل بافت دور آبسه اگرچه سایر قسمت های مغز را از گسترش آبسه حفظ می نماید ولی میتواند به شکلی دیگر نیز ایجاد خطر نماید. زیرا سبب تورم بافت مغز می شود و چون مغز نمی تواند گسترش یابد روی قسمتهای دیگرفشار وارد می کند و میتواند عروق خونی مغز رامسدود نماید .در بیشترموارد میکروبها از طریق خون به مغز می رسند و منشأ میکروبها ریه می باشد و در نوبت بعد عفونت قلب عامل آن می باشد. در مواردی عامل عفونت از یک اندام مجاور نظیر عفونت گوش سبب آبسه می شود و درمواردی ناشی از یک حادثه نظیر برخورد گلوله تفنگ یا جراحی یا ضربه چاقواست که عامل آبسه می شود.

در بچه ها با بیمارهای قلبی نظیر تترالوژی فالوت یا عفونتهای روده و دندان می تواند عامل آبسه مغز می باشد.

مواردی که همراه با ریسک بالا آبسه مغزی است:

1-       ضعف سیستم ایمنی مثلاً در بیماران ایدزی

2-      در بیماریهای مزمن نظیر سرطانها یا سندرم اوسلروبر رندو

3-      مصرف داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی نظیر کورتیکواستروئیدو کموتراپی

4-      وجود شانت های راست به چپ ناشی از بیماریهای مادرزادی قلبی

علائم

گیجی- خواب آلودگی – تحریک پذیری – تب و لرز – سردرد- تشنج – ناتوانی در هماهنگی عضلات و اختلالات حرکتی- کاهش حس ها و نهایتاً کما

نشانه ها

افزایش فشار داخل مغزی

تستهای آزمایشگاهی که باید درخواست شود:

کشت خون – عکس سینه – CBC – سی تی اسکن مغز – نوار مغز – MRI از سر – تستهای آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندی و تنیاسولیوم

 یک بیوپسی با سوزن برای شناسایی عامل آبسه اغلب ضروری است.

درمان

آبسه مغزی یک اورژانس پزشکی است زیرا فشار بالا در مغز می تواند جان انسان را تهدیدنماید بیمار باید در بیمارستان بستری شود تا شرایط آن پایدارشود.

در مواردزیر درمان دارویی بدون جراحی  توصیه می شود:

1-       آبسه های متعدد

2-      آبسه کوچکتر از 2سانتیمتر

3-      آبسه در عمق مغز

4-      آبسه همراه با مننژیت

5-      آبسه که همراه با شنت مغزی باشد که جهت درمان هیدروسفالی تعبیه گردیده است.

6-      عفونت توکسوپلاسماگوندی دربیمارباایدز

باید از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف استفاده نمود گاهی چند آنتی بیوتیک لازم است و در مواردی باید از ضدقارچها نیز استفاده گردد.

در چه مواردی نیاز به جراحی است:

1-       آبسه بزرگ که سبب فشار به مغز و بدتر شدن حال بیمار دارد.

2-      پس از درمان دارویی آبسه مغز کوچکتر

منبع :