هوشمندسازی دبستان شهید سالاری در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید سالاری در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید سالاری  در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه  و دخترانه شهید سالاری  واقع در منطقه 19 تهران محله خانی آباد تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای اصغرزاده ، مدیر دبستان پسران  و خانم عباسیان ، مدیر دبستان دختران اعلام کردند: که در این واحد آموزشی در سال تحصیلی جاری 750دانش آموز در مقطع دبستان در شیفت صبح و  750 دانش آموز در شیفت بعداز ظهر ، مشغول به تحصیل می باشند .

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 51/300/000 ریال (5 میلیون و 130 هزار تومان) می باشدتوسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 354 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید سالاری  در منطقه 19 تهران