730 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور تحصیل می‌کنند

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه پیام نور گفت: در حال حاضر بیش از 730 هزار دانشجو در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور تحصیل می‌کنند.

730 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور تحصیل می‌کنند

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه پیام نور گفت: در حال حاضر بیش از 730 هزار دانشجو در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور تحصیل می‌کنند.

به گزارش ایرنا، غلامرضا بخشی خانیکی عصر یکشنبه در استان قم افزود : دانشگاه پیام نور فقط با پنج رشته تحصیلی و 21 دانشگاه کار خود را آغاز کرده ، اما تا امروز رشد و توسعه کمی و کیفی مناسبی داشته است. 

معاون دانشگاه پیام نور در پایان بیان کرد این دانشگاه در حوزه پژوهشی رتبه هفتم و در حوزه فرهنگی رتبه اول را در میان دانشگاههای کشور دارد.

منبع :

خرید کتاب