تجربه‌ی تابستانی

در پایان این مسیر داغ لحظه‌ای بیاسایید و فکر کنید: چه کار کرده‌اید و چه به دست آورده‌اید؟

تجربه‌ی تابستانی

«خلاصه‌نویسی‌های سال سومم را کامل کردم»

«از درس‌های زمان‌بر ریاضی و فیزیک خیالم راحت شد»

«تعادل مطالعاتی خوبی بین درس‌های گذشته و آینده‌ام داشتم»

«دیگر خاطرم از عربی و فیزیکم جمع شد»

«با روش جالبی در درس شیمی به تسلط رسیده‌ام»

«خوشحالم که هر سه کتاب زیستم را نکته‌برداری کردم»

و ده‌ها جمله‌ای که خاطره‌ی تابستان 94 یکایک شماست.

اینک در آستانه‌ی فصل پاییز، کوله‌بار تجربه‌ی سفر تابستانه‌ی خود را برای سال تحصیلی جدید آماده می‌کنید.

در پایان این مسیر داغ لحظه‌ای بیاسایید و فکر کنید: چه کار کرده‌اید و چه به دست آورده‌اید؟

«اره‌ها را تیز کنید.» تا ده ماه پیش رو تیزتر و چالاک‌تر از همیشه باشید. با واقع‌بینی و شناختِ جایگاهی که در آن ایستاده‌اید همه‌ی استعدادهای‌تان را با سخت‌کوشی گره بزنید.

داستان تجربه‌ی سال آخر تازه آغاز شده است.