شما کاملاً آماده‌اید و برای شروع لحظه‌شماری می‌کنید

اکنون در شروع سال تحصیلی سردرگم نیستید و خودتان و درس‌های‌تان را تا حدی شناخته‌اید. شما کاملاً آماده‌اید و برای شروع لحظه‌شماری می‌کنید.

شما کاملاً آماده‌اید و برای شروع لحظه‌شماری می‌کنید

سلام بر همه‌ی شما دانش‌پژوهان جوان و سرشار از امید و انرژی که حتی گرمای تابستان و تعطیلی مدارس هم نتوانست مانعی برای مطالعه، یادگیری و رشد شما باشد. شما اکنون به مهرماه فکر می‌کنید؛ به این‌که با توشه‌ای گران‌بها و دستانی پر از تجربه و شناخت نسبت به درس‌های‌تان، مشتاق شروع سال تحصیلی هستید.

شما در این تابستان، هم استراحت کردید و هم مرور و مطالعه‌ بر روی درس‌های گذشته و آینده داشتید. شما در موقعیتی قرار گرفته‌اید که خودتان را چندین بار محک زده و با برنامه‌ی راهبردی دوست شده‌اید.

اکنون در شروع سال تحصیلی سردرگم نیستید و خودتان و درس‌های‌تان را تا حدی شناخته‌اید. شما کاملاً آماده‌اید و برای شروع لحظه‌شماری می‌کنید.