باید سخت‌کوش شدنت را باور کنی!

یادش بخیر! انگار همین دیروز بود که امتحاناتت را پشت سر گذاشتی و به تابستان رسیدی.

باید سخت‌کوش شدنت را باور کنی!

یادش بخیر! انگار همین دیروز بود که امتحاناتت را پشت سر گذاشتی و به تابستان رسیدی.

می‌گویند هر فصلی رنگ و بوی خودش را دارد، اما برای دانش‌آموزی سخت‌کوشی مثل تو، فصل‌ها همه یکی است، مهم رسیدن است.

حالا همه‌ی آن روزهای گرم تابستانی سپری شده و تا چند روز دیگر فصلی جدید در زندگی‌ات آغاز خواهد شد؛ پاییز که برای خودش بهاری دیگر است.

باید خودت را باور کنی! باید بدانی که تمام روزهای گرم تابستانی‌ات را پا در رکاب بودی و تلاش کردی. باید سخت‌کوش شدنت را باور کنی! باید بدانی که آموختن این سخت‌کوشی، خودش کاری است کارستان! کاری که تو از عهده‌اش برآمدی.

من و همه‌ی آن‌هایی که تو را می‌شناسند، به تو افتخار می‌کنیم.