سلام پاییزی، بدرود تابستانی

آخرین آزمون پروژه‌ی تابستان در فصل تابستان نیست. این یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون است.

سلام پاییزی، بدرود تابستانی

آخرین آزمون پروژه‌ی تابستان در فصل تابستان نیست. این یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون است. پیوسته بودن برنامه‌ی راهبردی و درهم‌تنیدگی پروژه‌ها، این بار هم پیام‌هایی مثبت از مسیر موفقیت برای‌تان ارسال کرده‌اند.

یک‌پنجم‌های نگاه به گذشته در آزمون 3 مهرماه به هم رسیدند تا در پایان پروژه‌ی تابستان، فرایند تکمیل آموخته‌های گذشته و تبدیل بخش‌های ناقص آن به یادگیری کامل، با موفقیت به پایان برسد.

آزمون 10 مهر، فصل مشترک فعالیت دانش‌آموزان سخت‌کوش تابستانی کانون و آن دسته از دانش‌آموزانی است که به‌تازگی در آزمون‌های تابستان شروع به کار کرده‌اند. رویکرد آزمونی در 10 مهر برای این دو گروه متفاوت است. تابستانی‌ها به دنبال جمع‌بندی صحیح مطالب و تثبیت نهایی آن‌ها برای استفاده‌ی موفق از این آموخته‌ها در طول سال تحصیلی پیش رو هستند. ویژگی جامع بودن آزمون 10 مهرماه، این هدف را برای دانش‌آموزان تابستانی کانون فراهم خواهد کرد. با توجه به فاصله‌ی زمانی کم نسبت به آزمون قبل (زمان یک‌هفته‌ای) در طول زمان آماده‌سازی برای این آزمون باید اصلی‌ترین چالش‌های طول دوره‌ی نگاه به گذشته در تابستان را مد نظر قرار دهید و از تست‌های پوششی و مروری کمک بگیرید.

در گروه دوم یعنی مهمانان جدید خانواده‌ی کانون در سال تحصیلی جدید، آزمون 10 مهر آزمون تعیین سطح مهمی در ابتدای سال تحصیلی است. به کمک این آزمون اصلی‌ترین سرفصل‌ها و اولویت‌ها در انتخاب و نحوه‌ی مطالعه‌ی زوج‌کتاب‌ها مشخص خواهد شد.

آزمون 10 مهر یک آزمون مهم در امتداد مسیر موفقیت تابستان یا در ابتدای سال تحصیلی پرنشاط و پرماجراست. موفقیت همیشه به سلام‌های بدون خداحافظی نیاز دارد.