بی‌دقتی‌ها را کاهش دهیم

بی‌دقتی در سؤالات آزمون ریشه در عجله دارد که با کلمه‌ی سرعت عمل اشتباه گرفته می‌شود.

بی‌دقتی‌ها را کاهش دهیم

بی‌دقتی در سؤالات آزمون ریشه در عجله دارد که با کلمه‌ی سرعت عمل اشتباه گرفته می‌شود.

سرعت عمل با تمرین و تکرار به‌ وجود می‌آید اما عجله کردن باعث خواندن ناقص سؤال می‌شود؛ درنتیجه باعث اشتباه زدن گزینه‌ها می‌شود. داوطلب زمان کافی برای مطالعه‌ی کامل سؤال در آزمون در نظر نمی‌گیرد و بدون دریافت مفهوم سؤال به سراغ جواب گزینه می‌رود. در صورتی که 50 درصد جواب در سؤال نهفته است و می‌توان با بررسی گزینه‌ها یک یا دو گزینه را به‌راحتی حذف کرد. پاسخ‌گویی به سؤالات تا دقایق پایانی آزمون و عدم اختصاص زمان برای مرور سؤالات زده‌شده و بررسی پاسخ‌نامه باعث بی‌دقتی می‌شود. برای رفع این خطا جواب  را در دفترچه‌ی سؤال علامت بزنید و 10 دقیقه زمان برای مرور سؤالات زده‌شده اختصاص دهید. بی‌دقتی محاسباتی نیز که شامل استفاده از ماشین‌حساب در منزل و مواجه شدن عملیات ساده با ذهن در امتحان است منجر به پاسخ‌گویی غلط در آزمون می‌شود. با تکرار عملیات محاسبات با ذهن، خطای محاسبه کاهش می‌یابد.