هنر درست درس خواندن

حُسن شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای در این است که داوطلبان را مجبور به مطالعه می‌کند و حس رقابت را در آن‌ها به وجود می‌آورد.

هنر درست درس خواندن

هنر ندیدن سؤال

در صورتی که اصرار داشته باشید به تمام سؤال‌های هر درس پاسخ دهید از یک‌سو زمان از دست می‌دهید و از سوی دیگر ممکن است به دلیل پاسخ‌های غلط، نمره‌ی منفی کسب کنید. فراموش نکنید که ممکن است بعضی از پرسش‌ها اشتباه باشند. در صورتی که وقت زیادی برای پاسخ‌گویی به این گونه سؤالات صرف کنید زمان لازم برای پاسخ به سؤالات دیگر را از دست می‌دهید. اصلاً نگران غیر استاندارد یا اشتباه بودن پرسش‌های آزمون و تأثیر آن در نتیجه‌ی نهایی خودتان نباشید؛ زیرا شرایط برای همه یکسان است و دیگران نیز با این مشکل مواجه هستند.

لاک‌پشت باشید

کنکور مانند یک مسابقه‌ی اتومبیل‌رانی است. برای موفقیت در این مسابقه علاوه بر این‌که باید ماه‌ها برای کسب آمادگی تلاش کنید، در روز آزمون هم باید آماده باشید. در غیر این صورت حتی اگر شوماخر باشید نمی‌توانید موفقیتی کسب کنید؛ به همین دلیل آمادگی روانی و جسمی در روز کنکور اهمیت زیادی دارد. نکته‌ی مهم دیگر این است که از هر کسی مشاوره نگیرید. این کار دو اشکال دارد: «نخست این‌که ممکن است راهی که افراد دیگر رفته‌اند برای شما مفید نباشد» و «از سوی دیگر معمولاً افراد به وقت زیادی که برای درس خواندن صرف کرده‌اند اشاره نمی‌کنند و این موضوع را به نوعی افت می‌دانند. به همین دلیل ممکن است صادقانه به سؤال شما پاسخ ندهند.» در صورتی که فردی به شما گفت برای پذیرش در این آزمون لازم نیست زیاد درس بخوانید و خودش با یک یا دو ماه درس خواندن موفق شده است، حرف او را باور نکنید. بعضی افراد با قدرت و انگیزه‌ی زیادی درس خواندن را آغاز می‌کنند ولی به مرور انرژی خود را از دست می‌دهند و به‌تدریج از ساعت درس خواندن آن‌ها کاسته می‌شود که این تا حدودی جبران‌ناپذیر است.

شرکت منظم در آزمون‌های برنامه‌ای

حُسن شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای در این است که داوطلبان را مجبور به مطالعه می‌کند و حس رقابت را در آن‌ها به وجود می‌آورد. هم‌چنین به داوطلبان کمک می‌کند توانایی‌ها و ضعف‌های خود را بشناسند.