پایان تابستان

در روزهای اول تابستان چون امتحانات مدرسه تازه تمام شده بود، بر مطالب درسی تسلط داشتی و با مروری اندک بر کتاب‌ها توانستی نتایج خوبی در آزمون‌ها بگیری.

پایان تابستان

اول تابستان با هم قرار گذاشتیم در این روزهای گرم در کنار کلاس‌های ورزشی و هنری کمی هم مطالعه کنیم تا درس‌ها فراموشمان نشود و بتوانیم با آمادگی بیش‌تری سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم.

در روزهای اول تابستان چون امتحانات مدرسه تازه تمام شده بود، بر مطالب درسی تسلط داشتی و در کنار مهمانی و مسافرت و سایر تفریحات با مروری اندک بر کتاب‌ها توانستی نتایج خوبی در آزمون‌ها بگیری.

اکنون کم کم بوی ماه مهر به مشام می‌رسد و بهترین فرصت برای جمع‌بندی مطالب مطالعه‌شده در تابستان است. همه‌ی ما دوست داریم وقتی نتیجه‌ی کارمان را بررسی می‌کنیم نسبت به قبل پیشرفت داشته باشیم و رسیدن به این هدف به ما انگیزه می‌دهد. پس در روزهای شهریور باید هوشیارتر از گذشته با برنامه‌ریزی دقیق علاوه بر استفاده از روزهای پایانی تعطیلات تابستان درس‌های سال گذشته را جمع‌بندی کنیم و پرونده‌ی آن‌ها را ببندیم و بهتر آن است که به گونه‌ای تلاش کنیم که با داشتن پیشرفت درسی از نتیجه‌ی کارمان راضی باشیم.