برگه‌ی نظرخواهی و اهمیت آن

برگه‌ی نظرخواهی سرشار از نکات مشاوره‌ای و کاربردی مناسب با شرایطی است که شما در آن قرار دارید.

برگه‌ی نظرخواهی و اهمیت آن

برگه‌ی نظرخواهی سرشار از نکات مشاوره‌ای و کاربردی مناسب با شرایطی است که شما در آن قرار دارید.

این برگه در صبح آزمون با پرسش سؤالاتی به ذهن شما جهت می‌دهد تا در مورد شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید به‌خوبی بیندیشید و بهترین تصمیم را  بگیرید.

گاه با پرسش سؤالاتی شما را متوجه نقاط قوت و چالش‌های‌تان می‌کند. در قالب سؤالاتی منابع مناسب را به شما معرفی می‌کند و برنامه‌ی صحیحی را که باید پیش بگیرید به شما نشان می‌دهد.

حتماً در صبح روز آزمون آن را با دقت مطالعه کنید و به سؤالاتش پاسخ دهید. پس از اتمام آزمون، آن را همراه خود ببرید و آن را در اختیار اولیای خود قرار دهید. این برگه می‌تواند به آن‌ها اطلاعات مفیدی در مورد موقعیت فعلی شما بدهد و این باعث می‌شود که آگاهانه و با اطلاعات بیش‌تری به شما کمک کنند و کار گروهی شما بهتر و بیش‌تر نتیجه می‌دهد.