عقاب‌وار مطالعه کنید

پاسخ واضح است، عقاب‌وار بخوانید؛ یعنی تمام قسمت‌های کتاب درسی را مهم بدانید.

عقاب‌وار مطالعه کنید

بسیار شنیده‌اید که اولین و مهم‌ترین منبع برای کنکور کتاب درسی و دومین منبع کتاب‌های معتبر و استاندارد و تست‌های کنکور سال‌های قبل است؛ اما چگونه اولین منبعمان را بخوانیم؟

پاسخ واضح است، عقاب‌وار بخوانید؛ یعنی تمام قسمت‌های کتاب درسی را مهم بدانید.

تمام شکل‌ها و جدول‌ها و نمودارها می‌توانند منبعی برای طرح سؤال باشند. از قسمتی بدون آن‌که آن را درک کنید و یاد بگیرید عبور نکنید.

تصاویر کتاب‌های‌تان را با جزئیات در ذهن حک کنید و مدام آن‌ها را مرور کنید. همین کار برای دومین منبعتان هم باید انجام شود؛ یعنی از هر تستی نکته‌ای بردارید و یاد بگیرید و با هر تستی مباحث کتاب درسی‌تان را مرور کنید. پس همچو عقاب تیزبین باشید تا پیروز این رقابت باشید.