از تست‌ها یاد بگیرید

تست‌هایی که در خانه برای یادگیری می‌زنید با آن دسته از تست‌هایی که در جلسه‌ی آزمون یا کنکور پاسخ می‌دهید متفاوت است.

از تست‌ها یاد بگیرید

تست‌هایی که در خانه برای یادگیری می‌زنید با آن دسته از تست‌هایی که در جلسه‌ی آزمون یا کنکور پاسخ می‌دهید متفاوت است. در جلسه‌ی آزمون شما تست علمی می‌زنید اما در خانه تست‌ها باید آزمایشی باشند.

در قید زمان نباشید و با آرامش تست بزنید تا بتوانید از تست‌ها یاد بگیرید.

1- این‌که شما تستی را با شک پاسخ می‌دهید بدون تردید آن مبحث را ناقص یاد گرفته‌اید و باید مفیدتر آن مبحث را مطالعه کنید.

2- تست‌هایی که در دام آموزشی می‌افتید دارای نکته‌های ظریفی هستند که شما هنوز آن نکته‌ها را به‌خوبی یاد نگرفته‌اید و لازم است با دقت بیش‌تری آن را مرور کنید.

3- اگر برخی از تست‌ها طول کشید تا به جواب برسید بدانید تکنیکی دارد که راه‌حل سؤال را کوتاه‌تر می‌کند و شما هنوز آن تکنیک را به‌درستی نمی‌دانید.

4- اگر تست‌های مبحثی که خوانده‌اید زیاد است یاد بگیرید که هر بار پس از مطالعه فقط تعدادی از آن تست‌ها را حل کنید.

در خانه از تست‌ها یاد بگیرید و اشتباهات‌تان را در خانه برطرف کنید؛ سپس در جلسه‌ی آزمون تست علمی بزنید.