مثل دانشمندان با شکست برخورد کنید

هنگامی که دانشمندی آزمایشی را در یک زمینه‌ی خاص شروع می‌کند، تعیین نتیجه‌ی پایانی از دست او خارج است و به‌نوعی می‌توان گفت احتمال مواجه شدن با هر پاسخی وجود دارد.

مثل دانشمندان با شکست برخورد کنید

هنگامی که دانشمندی آزمایشی را در یک زمینه‌ی خاص شروع می‌کند، تعیین نتیجه‌ی پایانی از دست او خارج است و به‌نوعی می‌توان گفت احتمال مواجه شدن با هر پاسخی وجود دارد. برخی از نتایج مثبت‌اند و برخی منفی، اما همه‌ی آن‌ها را می‌توان به عنوان یک سرنخ در نظر گرفت. درواقع هر نتیجه تکه‌ای داده و اطلاعات است که جمع آن‌ها درنهایت به یافتن پاسخ مورد نظر ختم خواهد شد. این دقیقاً نحو‌ه‌ی برخورد دانشمندان با شکست است.

این طرز برخورد به‌کلی با نحوه‌ی رفتار جامعه در مواجهه با شکست متفاوت است. برای اکثر افراد جامعه، شکست نشانه‌ای است که به عنوان یک انسان بدانیم که هستیم و چه محدودیت‌هایی داریم.

اگر در امتحانی رد شویم بدین معنی است که به اندازه‌ی کافی باهوش نیستیم. اگر نتوانیم به اندام دلخواهمان برسیم و چاق باقی بمانیم بدین معناست که انسان مفیدی نیستیم و از اشتیاق لازم بی‌بهره‌ایم. اگر در کسب‌وکارمان ورشکست شویم بدین معنی است که از فاکتورهای لازم برای موفق شدن در دنیای تجارت برخوردار نیستیم. شکست در کارهای هنری به معنای این است که به اندازه‌ی کافی خلاق نیستیم و هزاران مثال دیگر...

اما برای دانشمندان، یک نتیجه‌ی منفی بدین معنا نیست که آن‌ها دانشمندان بد و بی‌کفایتی هستند. درواقع تفسیر آن‌ها از چنین موقعیت‌هایی کاملاً متفاوت است. اثبات غلط بودن یک فرضیه به اندازه‌ی اثبات درستی آن مفید است؛ زیرا در هر صورت شما در طول مسیر درس‌های زیادی یاد می‌گیرید.

شکست‌ها درواقع سرنخ‌هایی هستند که می‌توانند راهنمایی برای یافتن پاسخ صحیح برای شما باشند.

شکست بهایی است که برای درست بودن باید بپردازید.

تمام مطالبی که تا این‌جا گفته شد بدین معنا نیست که شما باید به دنبال اشتباه کردن بگردید یا شکست خوردن خیلی هم خوب و جالب است. باید تلاش کنید تا هر کاری را به‌درستی انجام دهید. بسیار واضح است که شکست در کارهایی که برای ما مهم و حیاتی‌اند، تا چه حد می‌تواند دردناک باشد.

به یک دلیل شکست بخشی از فرایند رشد و پیشرفت شماست. اگر بر ایجاد عادتی مفید یا فراگیری مهارتی جدید یا متخصص شدن در زمینه‌ای تمرکز کرده‌اید، اساساً در حال کسب تجربه و آزمایش و خطا در یک مسیر به‌خصوص هستید که خودتان انتخاب کرده‌اید؛ این در حالی است که ممکن است فرد دیگری از راه‌های متفاوت دیگری برای رسیدن به چنین خواسته‌هایی استفاده کند. اگر به اندازه‌ی کافی برای رسیدن به اهداف خود تلاش و کسب تجربه کنید، قطعاً در مواقعی با نتایج منفی نیز مواجه خواهید شد.

این مطلب برای دانشمندان اتفاق می‌افتد. برای من و شما هم اتفاق خواهد افتاد. خیلی ساده است:شکست تنها بهایی است که شما باید برای درست بودن پرداخت کنید.

اگر به موفقیت و استعدادهای خود ایمان داشته باشیدهیچ چیز نمی‌تواند مانع رسیدن شما به آرزوها و خواسته‌های‌تان شود.

با شکست مانند یک دانشمند برخورد کنید. شکست‌ها و موفقیت‌های‌تان نشان‌دهنده‌ی شما نیستند؛ تنها سرنخ‌هایی هستند که شما را به سوی کسب تجربه‌ی بعدی راهنمایی می‌کنند.