اشتباه یا بی‌دقتی؟

اشتباه کردن رابطه‌ی مستقیمی با یادگیری ناقص هر فرد با مطلب درسی دارد و اشتباه پرتکرار عدم تسلط در آن مبحث را نشان می‌دهد.

اشتباه یا بی‌دقتی؟

جملات‌ آشنای «اشتباهی پر کردم»، «یک صفحه سؤال را ندیدم»، «نکته‌ی اصلی را فراموش کرده بودم» جملاتی هستند که شاید بارها گفته باشید یا از زبان دوستان شنیده باشید. اشتباه و بی‌دقتی دو مقوله‌ی کاملاً متفاوت و جدا از هم هستند که گاهی با هم اشتباه گرفته می‌شوند.

اشتباه کردن رابطه‌ی مستقیمی با یادگیری ناقص هر فرد با مطلب درسی دارد و اشتباه پرتکرار عدم تسلط در آن مبحث را نشان می‌دهد. با شناخت اشتباه و با نگارش و بازخوانی مطلب و تکرار و تمرین در آن بخش با گذشت زمان بر مطلب تسلط پیدا کرده و اشتباه تکرار نمی‌شود.

اما بی‌دقتی به تسلط یا عدم تسلط موضوع درسی مرتبط نیست. وارد کردن پاسخ سؤالات در گزینه‌های دیگر در پاسخ‌برگ، خطاهای عمودی و افقی، اشتباه کردن محاسبات ساده و ندیدن چند سؤال در آزمون، نداشتن تمرکز کافی و عجله در پاسخ‌گویی به سؤالات و عدم بازگشت و بررسی مجدد پاسخ‌ها در پاسخ‌نامه نیز از مصادیق بی‌دقتی است.