برای تسلط بر اشتباه، اشتباه خود را بشناسید

اشتباه کردن بخش لاینفک از مراحل یادگیری است و این مختص همه‌ی افراد است؛ اما دیدگاه شخص به اشتباه کردن مهم است.

برای تسلط بر اشتباه، اشتباه خود را بشناسید

اشتباه کردن بخش لاینفک از مراحل یادگیری است و این مختص همه‌ی افراد است؛ اما دیدگاه شخص به اشتباه کردن مهم است. در نگاه سطحی سرزنش و ناراحتی را به دنبال می‌آورد، اما در دیدگاه عمیق و منطقی شناخت اشتباه یعنی تبدیل یادگیری ناقص به کامل و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و ساختن نردبان موفقیت. تشخیص اشتباه اولین گام برای کم کردن اشتباه است. اشتباه معمولاً دو گونه است. اشتباه متداول همه‌ی دانش‌آموزان و اشتباه پرتکرار هر فرد.

در اشتباه فردی، دانش‌آموز زمینه‌ی علمی یعنی یادگیری ناقص در مطلب را دارد که با یادداشت‌برداری و نوشتن اشکالات تمرین‌های حل‌شده در خانه و آزمون در کتاب خودآموزی به آن‌ها تسلط می‌یابد و از تکرار دوباره‌ی آن به طور ناخوداگاه جلوگیری می‌کند.

در اشتباه عمومی کتابی تهیه شده است که شامل سؤالاتی است که بر اساس آمار 11 درصد از دانش‌آموزان به آن پاسخ نادرست داده‌اند. این کتاب حاوی سؤالات دام‌دار است و هشداری به دانش‌آموزان می‌دهد که مطالب مربوط را کامل‌تر و مفهومی‌تر و با دقت بیش‌تری مطالعه کنند تا در دام آموزشی برخی سؤالات گرفتار نشوند.