برنامه‌ریزی، قلب موفقیت است

برنامه‌ریزی بر اساس توان و انگیزه باعث می‌شود پایان کار موفق‌تری داشته باشید و بتوانید بهتر درس بخوانید و نکته‌های مهم را یادداشت کنید.

برنامه‌ریزی، قلب موفقیت است

وقتی با برنامه‌ریزی قبلی ثبت‌شده در دفتر برنامه‌‌ریزی و همراه شدن با یار همیشگی یعنی برنامه‌ی راهبردی تصمیم به شروع مطالعه می‌گیرید، اضطراب و آشفتگی از برنامه‌تان دور می‌شود و «نظم» حاصل این اتفاق زیباست. هدف‌گذاری تمرکزتان را افزایش می‌دهد. شما با این کار، قدرت شناخت اولویت‌ها را کسب خواهید کرد. «اراده» برای انجام دادن هر کاری در هر زمانی، حاصل این اتفاق زیباست.

برنامه‌ریزی بر اساس توان و انگیزه باعث می‌شود پایان کار موفق‌تری داشته باشید و بتوانید بهتر درس بخوانید و نکته‌های مهم را یادداشت کنید. مهارت حاصل این اتفاق زیباست که باعث می‌شود خالق روش‌های خاص شوید و افزایش ساعت مطالعه داشته باشید و با یک نقشه‌ی راه به سوی هدف حرکت کنید. اشتیاق حاصل این اتفاق زیباست.

تکمیل دفتر برنامه‌‌ریزی باعث می‌شود تصمیمات کوتاه‌مدت خود را به واقعیت نزدیک‌تر کنید و برای اجرای آن با مشکل کم‌تری مواجه شوید. با پر کردن صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی تمام تلاش و زحمت‌تان که نشان از داشتن تعادل در مطالعه‌ی منظم است کامل می‌‌شود.

اول و آخر هر کاری با برنامه‌‌ریزی است؛ یعنی چگونه شروع کردن و چگونه به پایان رساندن