با خودنگاری آرامش را به قلب و مغزت هدیه بده

اول آزمون پشتیبان برگه‌ای را روی دسته‌ی صندلی قرار می‌دهد و می‌گوید حس خودت را نسبت به دو چیز بنویس.

با خودنگاری آرامش را به قلب و مغزت هدیه بده

اول آزمون پشتیبان برگه‌ای را روی دسته‌ی صندلی قرار می‌دهد و می‌گوید حس خودت را نسبت به دو چیز بنویس:

  • به لحاظ روحی روانی در چه شرایطی هستی و فکر می‌کنی آزمونت چگونه خواهد شد؟ (جنبه‌ی هوش هیجانی)

  •  تک تک درس‌هایت را به لحاظ میزان مطالعه، آمادگی و نتیجه‌ای که خواهی گرفت تحلیل کن (جنبه‌ی فراشناختی)

چرا باید این کار را کرد؟ آیا وقت ما را سر جلسه‌ی آزمون تلف نمی‌شود و حواسمان پرت نمی‌شود؟

در یک پژوهش به اثبات رسید که افرادی که حس خود را قبل از آزمون نسبت به آن می‌نویسند به گونه‌ای تخلیه‌ی روانی شده و به‌مراتب استرس کم‌تری نسبت به کسانی دارند که حس خود را نمی‌نویسند.

هم‌چنین نوشتن در مورد وضعیت هر درس، دید واقع‌بینانه به شما می‌دهد و می‌توانید بعد از آزمون نتیجه‌ی خود را با تحلیل در جلسه‌ی آزمون مقایسه کنید. این کار باعث می‌شود که هر بار به واقعیت نزدیک‌تر شده و قدرت اصلاح شرایط را در هر درس چندین برابر کنید. این کار نه‌تنها باعث حواس‌پرتی نمی‌شود بلکه تمرکز شما را روی مباحث افزایش می‌دهد و چون آن را قبل از شروع آزمون انجام می‌دهید تداخلی با وقت آزمون ندارد.

پس همین آزمون این برگه را با تمام انرژی و دقت بنویسید.

خرید کتاب