عدم مطالعه، دلیلی برای غیبت نیست

عدم مطالعه برای آزمون یک چالش است ولی می‌توان از این چالش با هوشمندی بهره‌ی مثبت برد.

عدم مطالعه، دلیلی برای غیبت نیست

آزمون‌های برنامه‌ای با توجه به فاصله‌ی دوهفته‌ای، زمان مناسبی را برای مطالعه‌ی حجم مطالب پیش‌بینی‌شده فراهم می‌کنند که اگر دانش‌آموز با برنامه‌ریزی پیشروی کند به‌راحتی خواهد توانست درس‌ها را بخواند و حتی مرور کند. ولی گاه پیش می‌آید بنا بر دلایلی دانش‌آموز نمی‌تواند با برنامه هماهنگ شده و مطالعه‌ی کاملی برای آزمون داشته باشد. در این مواقع قطعاً راه‌حل، عدم شرکت در آزمون نیست!

اتفاقاً قضیه کاملاً برعکس است و حضور در جلسه‌ی آزمون فرصتی را برای یادگیری مباحث مطالعه‌نشده ایجاد می‌کند. باید توجه داشته باشید که آزمون فرصتی برای بازیابی آموخته‌هاست و این‌که حتی اگر بدون مطالعه در این جلسه شرکت ‌کنید باز ذهن شما به چالش کشیده می‌شود و شاید این چالش بیش‌تر از موقعی باشد که درس خوانده‌اید. در هر صورت شما با این کار یادگیری‌های عمیق و واقعی خود را شناسایی می‌کنید و در کنار آن، مباحث فراموش‌شده، شک‌دار و چالشی‌تان را شناسایی کنید و می‌توانید به مطالعه و روش‌های خود جهت دهید.

عدم مطالعه برای آزمون یک چالش است ولی می‌توان از این چالش با هوشمندی بهره‌ی مثبت برد.