در جلسه‌ی آزمون با هدف حاضر شوید

بعد از دریافت کارنامه و بررسی نقاط قوت و ضعف، دورنمایی از برنامه‌ی دو هفته‌ی خود داشته باشید.

در جلسه‌ی آزمون با هدف حاضر شوید

بعد از دریافت کارنامه و بررسی نقاط قوت و ضعف، دورنمایی از برنامه‌ی دو هفته‌ی خود داشته باشید و در بخش پیش‌بینی زمان مطالعه در دفتر برنامه‌ریزی، زمان مورد نیاز مطالعه برای هر درس را به صورت طرح اولیه رسم کنید.

برای نتیجه‌گیری بهتر روی دو تا سه درس تمرکز کنید. از آن‌جا که افزایش تراز و درصد باعث انگیزه‌ی مطالعه می‌شود، درس‌هایی را انتخاب کنید که همواره در مدرسه و آزمون‌های کانون بهترین نمره و درصد را آورده‌اید تا با هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا به نتیجه‌ی مطلوب برسید.

مثلاً اگر در درس ریاضی، 4 تا از 10 تا را پاسخ داده‌اید سعی کنید در آزمون‌های بعدی حداقل 5 سؤال را پاسخ دهید یا برای درسی که همواره در چند آزمون پاسخ‌برگ را سفید گذاشته‌اید کافی است روز قبل از آزمون، پاسخ سؤالات درس مربوط را بررسی کنید و با استفاده از کار در منزل و لوح آزمون به دو سؤال از بخش نگاه به گذشته پاسخ دهید؛ این یعنی پیشرفت.