چرا دفتر برنامه‌ریزی آبی‌رنگ است

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا رنگ دفتر برنامه‌ریزی، زرد یا قرمز نیست؟

چرا دفتر برنامه‌ریزی آبی‌رنگ است

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا رنگ دفتر برنامه‌ریزی، زرد یا قرمز نیست؟

از صبح که از خواب برمی‌خیزید در کنار کتاب‌های درسی، جزوه و کتاب‌های کمک‌درسی مثل کتاب سؤالات پرتکرار و کتاب آبی یک عضو همیشه ثابت میز مطالعه‌ی شما دفتر برنامه‌ریزی است. عصاره‌ی تمام  کارهای روزمره‌ی شما نه‌فقط مطالعه، بلکه ساعات فوق برنامه، تلویزیون و خواب نیز در این دفتر نوشته می‌شود.

وقتی مدیریت زمان را یاد می‌گیرید، متوجه روند مطالعه‌ی خود در هر درس، میزان حل تمرین و مقایسه‌ی آن با نتیجه‌ی به‌دست‌آمده در روز جمعه خواهید شد؛ بنابراین همان ابتدای هفته به روش آزمون و خطا این اعداد را تغییر می‌دهید تا به یک حد ایده‌آل دست یابید.

تعادل بین عمومی و اختصاصی، تشریحی و تستی، پیش و پایه و درنهایت مدرسه و کانون را به کمک این دفتر ایجاد می‌کنید.

مدیریت زمان، ایجاد تغییر و رسیدن به نتیجه‌ای که مورد رضایت شماست حس آرامش را در وجود شما پرورش می‌دهد.

در اکثر جوامع به لحاظ روان‌شناختی رنگی که باعث آرامش می‌شود رنگ آبی است.

دفتر برنامه‌ریزی مدیر آبی‌رنگ زمان شماست.