قبضت را به‌موقع پرداخت کن

دوست گرامی! تعهدت را به آزمون به صورت صددرصدی انجام بده. اگر قبض خود را به‌موقع پرداخت کنی بدهی نخواهی داشت و حس خوب به برنامه رسیدن نصیب شما می‌شود.

قبضت را به‌موقع پرداخت کن

وقتی قبض تلفن همراه را پرداخت نمی‌کنی و بدهی‌ها از حدی می‌گذرد، اول، خط شما یک‌طرفه می‌شود، بعد درنهایت دوطرفه قطع می‌شود. برخی دانش‌آموزان وقتی تعداد ایستگاه‌های جبرانی در یک درس و مبحث را می‌بینند، یا درکل از خواندن منصرف می‌شوند یا تمام تلاش خود را در آزمون مربوط به کار نمی‌گیرند. در شرایط یک‌طرفه، دانش‌آموز طبق برنامه‌ی راهبردی پیش می‌رود اما چون مدرسه به این مبحث نرسیده بازده خوبی ندارد اما اگر از برنامه جدا شود شرایط قطع ارتباط دوطرفه رخ می‌دهد.

دوست گرامی! تعهدت را به آزمون به صورت صددرصدی انجام بده. اگر قبض خود را به‌موقع پرداخت کنی بدهی نخواهی داشت و حس خوب به برنامه رسیدن نصیب شما می‌شود.