کتاب‌های مفید برای یادگیری

کتاب‌های کار کانون با منطق یادگیری تدریجی درس‌ها شامل سؤالات تشریحی هستند.

کتاب‌های مفید برای یادگیری

کتاب‌های کار کانون با منطق یادگیری تدریجی درس‌ها شامل سؤالات تشریحی هستند. در مطالعه‌ی اولیه‌ی کتاب‌های درسی، قدم اول یادگیری کامل است. حل سؤالات تشریحی بدون پاسخ با به چالش کشیدن ذهن فرایند یادگیری را موفقیت‌آمیز می‌کند.

درواقع چون دانش‌آموز به پاسخ دسترسی ندارد، برای دست‌یابی به آن به بازیابی آموخته‌هایش می‌پردازد تا به هر نحوی شده به پاسخ صحیح برسد و این عامل اصلی و تأثیرگذار در یادگیری است.

لازم به تذکر است چون سطح سؤالات کتاب کار ساده است، حل آن‌ها با تکیه بر آموزه‌های کتاب درسی کافی به نظر می‌رسد.