مطالعه‌ی مفهومی و تثبیت آموخته‌ها

مطالعه برای تثبیت آموخته‌ها باید بعد از مطالعه‌ی مفهومی انجام شود. هدف از این نوع مطالعه جا افتادن یا تثبیت مفاهیم آموخته‌شده است. در این روش مطالعه باید سه فعالیت داشته باشید.

مطالعه‌ی مفهومی و تثبیت آموخته‌ها

مطالعه‌ی مفهومی از نخستین دقایق شروع تدریس آغاز می‌شود. برای مطالعه‌ی مفهومی باید در کلاس درس سر تا پا گوش بود؛ زیرا دبیران محترم تمام تلاش‌شان را برای انتقال مطالب به دانش‌آموزان انجام می‌دهند؛ بنابراین در کلاس باید به تمام مفاهیمی که تدریس می‌شود و ارتباط بین مفاهیم پی برد و سپس بلافاصله در همان روز باید مطالعه‌ی مفهومی خود را با مطالعه‌ی متن کتاب و یادداشت‌برداری‌های سر کلاس و تطبیق مرتب آن‌ها با آن‌چه در آن روز تدریس شده تکمیل کنید. اگر احساس می‌کنید که در بعضی از موارد امکان تسلط بر مفاهیم را نیافته‌اید، بلافاصله درصدد بازآموزی و جبران یادگیری‌تان برآیید.

مطالعه برای تثبیت آموخته‌ها باید بعد از مطالعه‌ی مفهومی انجام شود. هدف از این نوع مطالعه جا افتادن یا تثبیت مفاهیم آموخته‌شده است. در این روش مطالعه باید سه فعالیت داشته باشید:

الف) حفظ کردن: در این فعالیت پس از درک کامل مفاهیم درسی مثلاً قواعد عربی یا دستور زبان فارسی یا گرامر انگلیسی حتماً باید از طریق حفظ کردن آن‌ها را در ذهن تثبیت کنید.

ب) حل کردن: در این فعالیت که عموماً در درس‌هایی مثل ریاضی و هندسه، فیزیک، آمار و تا حدودی شیمی به کار می‌رود، پس از مطالعه‌ی عمیق مفهومی و درک کامل آموخته‌های کلاسی با حل کردن مسائل مختلف تلاش کنید تا مفاهیم آموخته‌شده را از طریق به کار بستن آن‌ها در موقعیت‌های فرضی تثبیت کنید و به‌اصطلاح آن‌ها را در ذهن جا بیندازید.

ج) تمرین کردن: این فعالیت نیاز به انجام تمرین‌های اختصاصی دارد که شامل حل کردن نمی‌شود، مثل تمرین‌های رایج در درس عربی و زبان، بررسی‌های تحقیقی در تاریخ ادبیات، زیست، فیزیک و شیمی. این تمرین‌ها باعث تثبیت آموخته‌های مفهومی می‌شود.

تمرین کردن باعث ورود بیش‌تر اطلاعات به حافظه‌ی طولانی‌مدت می‌شود.

مطالعه‌‌ی تثبیتی تا اندازه‌ای باید ادامه یابد که بدون گیر کردن و بدون اتلاف وقت و بدون اشکال با صحت و سرعت، بتوانید از پس تمرینات کتاب‌های درسی یا کتاب‌های کار برآیید.