همخوانی در کنار رقابت

یکی دیگر از آموزه‌های کانون یادگیری از همتایان و کار گروهی است. اجرای این آموزه باعث شناسایی و رفع بهتر نقاط چالشی می‌شود.

همخوانی در کنار رقابت

یک روش موفق در درس خواندن، بازیابی آموخته‌هاست؛ یعنی بعد از یک بار مطالعه‌ی مبحث، آن‌چه را یاد گرفته‌اید بازگو کرده یا یادداشت کنید. در این روش چون ذهنتان به چالش کشیده می‌شود، یادگیری‌تان عمیق و ماندگار خواهد بود.

یکی دیگر از آموزه‌های کانون یادگیری از همتایان و کار گروهی است. اجرای این آموزه باعث شناسایی و رفع بهتر نقاط چالشی می‌شود.

در یک جلسه‌ی مشاوره‌ای با رتبه‌های برتر با موضوع بازیابی، یکی از دانش‌آموزان تجربه‌ی موفق خود را این گونه عنوان کرد: «در مدرسه بعد از تدریس دبیر، با هم‌کلاسی‌ها یک گروه 5‌نفره تشکیل می‌دادیم و هر کدام جداگانه بازیابی خود را می‌نوشتیم و سپس با هم مقایسه می‌کردیم. این کار دو مزیت داشت: اول این‌که روی یادگیری‌مان تأثیر زیادی داشت و دیگر این‌که اگر در یادگیری اشکال یا نواقصی بود، در مدرسه حل می‌شد.»

شما این روش موفق را چگونه تحلیل می‌کنید؟