آرزوهای بزرگ خود را بیابید

همه می‌توانند آرزو کنند اما همه نمی‌توانند آن را عملی کنند. فقط آرزو کردن ملاک نیست؛ مهم‌ترین نکته برای رسیدن به آرزو، تلاش و پشتکار است.

آرزوهای بزرگ خود را بیابید

همه‌ی ما در زندگی آرزو‌های بزرگی  داریم؛ آرزوهایی که باعث ایجاد انرژی و ذوق و امید در وجودمان می‌شوند؛ آرزوهایی که با اندیشیدن به آن‌ها شور و شوق رسیدن، خستگی راه را از بین می‌برد.

همه می‌توانند آرزو کنند اما همه نمی‌توانند آن را عملی کنند. فقط آرزو کردن ملاک نیست؛ مهم‌ترین نکته برای رسیدن به آرزو، تلاش و پشتکار است.

باید بدون خستگی موانع و سختی‌های راه را پشت سر گذاشت این‌جاست که آرزو تبدیل به هدف شده و سبب انگیزه برای ادامه‌ی تلاش برای رسیدن می‌شود. وقتی آرزو تبدیل به هدف شد تلاش معنا می‌یابد. دیگر هیچ چیز رؤیا و خیال نیست و آرزوهای‌مان وارد دنیای واقعی شده و با تلاش و پشتکار حتماً تحقق خواهند یافت. همه‌ی آرزوهای دست‌یافتنی‌تان را با هدف جایگزین و با انرژی برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنید.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی