جهش در درس‌ها (2)

برای کسب درصد بالا، باید با تلاش و پشتکار و با تمرین و تکرار مستمر، درس‌ها را مطالعه کرد. برای پیشرفت و جهش در درس‌ها باید مواردی را رعایت کرد.

جهش در درس‌ها (2)

برای کسب درصد بالا، باید با تلاش و پشتکار و با تمرین و تکرار مستمر، درس‌ها را مطالعه کرد. برای پیشرفت و جهش در درس‌ها باید مواردی را رعایت کرد:

3. تحلیل آزمون

تحلیل آزمون و بررسی تک تک سؤالات، بخش مهمی از فرایند آزمون است. بعد از آزمون باید حتی سؤالاتی را که درست پاسخ داده‌اید، همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی بررسی کنید. در کنار این سؤالات تمام سؤالاتی را که اشتباه پاسخ داده یا به صورت شک‌دار پاسخ داده‌اید و حتی سؤالاتی را که پاسخ نداده‌اید، همراه با پاسخ‌نامه بررسی کرده و در کتاب خودآموزی یادداشت کنید تا در آزمون بعدی با مرور این کتاب به‌راحتی نکات مهم یادآوری شود.

4. کیفیت در کنار کمیت

افزایش ساعت مطالعه به‌تنهایی سبب پیشرفت در تراز و رتبه نخواهد شد. در کنار افزایش کمیت مطالعاتی باید کیفیت مطالعه نیز افزایش یابد. اگر مطالعه با کیفیت نباشد، تنها کسلی و خستگی را در پی خواهد داشت و چون در نتیجه‌ی آزمون‌ها پیشرفتی دیده نمی‌شود، فرد دچار بی‌انگیزگی برای ادامه‌ی مسیر خواهد شد.

در تمام واحدهای مطالعاتی خود با تمام تمرکز درس‌ها را مطالعه کنید. کیفیت همراه با کمیت می‌تواند نتیجه‌ای عالی به دنبال داشته باشد.