هدف در تابستان

تابستان شروع یک مسیر طولانی و شاید کمی دشوار برای داوطلبان کنکوری است. مسیری که طی آن تنها نیستید و جزء خانواده‌ی کانونی هستید.

هدف در تابستان

تابستان شروع یک مسیر طولانی و شاید کمی دشوار برای داوطلبان کنکوری است. مسیری که طی آن تنها نیستید و جزء خانواده‌ی کانونی هستید.

مسیری که در تمام روز‌های سخت آن تنها نخواهید بود. می‌خواهیم با انگیزه‌ی فوق‌العاده‌ای این مسیر را شروع کنیم.

می‌خواهیم در این روزهای داغ تابستان یک بار دیگر هدف خود را تعیین کنیم. هدف را در ذهن ببینیم به گونه‌ای که عین واقعیت باشد و از فکر به آن انرژی فوق‌العاده‌ای  برای طی مسیر پیدا کنیم.

برای خودمان هدف را به گونه‌ای ترسیم کنیم که با فکر به آن تمام خستگی‌های مسیر در مقابلش ناچیز شود. برنامه‌های‌مان را برای خود شفاف و معین کنیم. همه چیز را مشخص به صورت مکتوب درآوریم تا همه چیز در ذهنمان منظم شود. مسیر حرکت را بررسی کنیم و بدانیم در این مسیر باید با تمام انرژی و پشتکار به تلاش ادامه دهیم.