کتاب خودآموزی یک کتاب طلایی است

کتاب خودآموزی یک کتاب طلایی است؛ زیرا هدف اصلی از آزمون دادن یافتن نقاط ضعف و اشتباهات، قوت بخشیدن به نقاط ضعف، اصلاح اشتباهات و درنهایت پیشرفت در مدرسه و آزمون‌هاست

کتاب خودآموزی یک کتاب طلایی است

کتاب خودآموزی یک کتاب طلایی است؛ زیرا هدف اصلی از آزمون دادن یافتن نقاط ضعف و اشتباهات، قوت بخشیدن به نقاط ضعف، اصلاح اشتباهات و یادگیری نکات مهم تستی و درنهایت پیشرفت در مدرسه و آزمون‌هاست؛ بنابراین اگر دانش‌آموز در هر آزمون اشتباهات اساسی خود را که معمولاَ از مباحثی است که جزء نقاط ضعف او محسوب می‌شود و هم‌چنین نکات مهم هر سؤال را در کتاب خودآموزی خود یادداشت کند از سه مزیت اصلی و مهم کتاب خودآموزی بهره‌مند خواهد شد.

1- شناخت نقاط ضعف و سعی در جهت بهبود نقاط ضعف

2- پی بردن به اشتباهات آزمون و عدم تکرار آن‌ها در آزمون‌های جامع و هم‌چنین آزمون‌هایی که مباحث قبلی را دوره خواهد کرد.

3- در آزمون‌های جامع یک دفتر طلایی در اختیار دارد که در آن تعداد زیادی از سؤالات دام‌دار و نکات مهم را با دست‌خط خود جمع‌آوری کرده است و از زمان طلایی نزدیک به آزمون تیزهوشان برای مطالعه‌ی این سؤالات و نکات ارزشمند استفاده می‌کند نه یافتن آن‌ها.