کتاب خودآموزی و فواید آن

چشم‌های‌تان را ببندید و تصور کنید که اینشتین زنده است و ماشینی اختراع کرده به نام ماشین زمان و ما قرار است سوار آن شویم و به دو هفته‌ی مانده به کنکور 95 برویم.

کتاب خودآموزی و فواید آن

چشم‌های‌تان را ببندید و تصور کنید که اینشتین زنده است و ماشینی اختراع کرده به نام ماشین زمان و ما قرار است سوار آن شویم و به دو هفته‌ی مانده به کنکور 95 برویم. اکنون سوار ماشین شده‌ایم و در زمان سفر کرده‌ایم و رسیده‌ایم به زمان مورد نظر. خودتان را مشغول چه کاری می‌بینید؟

بعضی‌ها خیلی آرام و نشسته‌اند و کتابی را باز کرده‌اند و با آرامش مشغول نوشتن هستند. برنامه‌ریزی را که تمام کنند، جمع‌بندی سه روز یک‌بار را انجام خواهند داد و تورق سریع خواهند داشت. اتاق دیگر را که نگاه می‌کنیم دانش‌آموزی را می‌بینیم که 50 تا کتاب را روی هم گذاشته و آشفته و نگران است که کدام را بخواند.

وقت آن است که به زمان حال برگردیم. ممکن است بپرسید چه‌طور بود که نفر اول فقط کتابی جلو خود گذاشته بود و در آن روزهای نزدیک به کنکور فقط آن را می‌خواند! اصلاً مگر چه کتابی بود که آن‌قدر با آرامش آن را ورق می‌زد؟

باید بگویم کتابی که به دانش‌آموز اول آرامش داده بود کتاب خودآموزی بود. او هر بار بعد از جلسه‌ی آزمون آن را می‌نوشت. حتماً می‌پرسید چه چیزی! نکات آزمون‌ها را می‌نوشت. وقتی شما در آزمون‌ها شرکت می‌کنید در هر آزمون با سه دسته سؤال برخورد می‌کنید:

دسته‌ی اول: سؤال‌هایی است که درست جواب داده‌اید؛ یعنی روی آن مباحث تسلط دارید.

دسته‌ی دوم: سؤال‌هایی است که جواب داده‌اید اما پاسخ شما غلط است؛ یعنی مبحث را خوانده‌اید اما تسلط ندارید.

دسته‌ی سوم: سؤال‌هایی که جواب نداده‌اید و اصلا بلد نیستید.

از شما می‌خواهم که نکات دو دسته‌ی آخر یعنی نزده‌ها و غلط‌زده‌ها را در کتاب خودآموزی خود بنویسید.

وقتی پاسخ‌نامه را دریافت می‌کنید همان روز جمعه دو درس اختصاصی را انتخاب کنید و سؤال‌هایی را که غلط زده یا اصلاً نزده‌اید از روی پاسخ‌نامه بررسی کنید و نکته‌هایش را یاد بگیرید. نکاتی را که یاد گرفتید در کتاب خودآموزی بنویسید. نکات بقیه‌ی درس‌ها را هم در طول هفته بنویسید.

اشتباه نکنید! نیاز به کپی کردن پاسخ‌نامه نیست. پاسخ‌نامه را بخوانید و هر چه از آن فهمیدید در کتاب خودآموزی بنویسید.

شاید بپرسید فایده‌ی این کار چیست! فایده‌ی مهم آن آرامشی است که دانش‌آموز اول داشت. تمام مطالب مهم را به صورت نکته نوشته بود و در روزهای نزدیک به کنکور به جای خواندن 50 کتاب، نکات مهم را می‌خواند.