هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا و مزیت‌های آن

ما برای رسیدن به موفقیت در آینده هدف‌گذاری می‌کنیم. اگر این روش بیان نمی‌شد هدف‌گذاری‌هایی که انجام می‌دادیم ملموس نبود.

هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا و مزیت‌های آن

ما برای رسیدن به موفقیت در آینده هدف‌گذاری می‌کنیم. اگر این روش بیان نمی‌شد هدف‌گذاری‌هایی که انجام می‌دادیم ملموس نبود. مثلاً دانش‌آموز می‌خواهد ترازش 6000 شود ولی به طور مشخص نمی‌داند باید در مقایسه با آزمون قبل چند سؤال را پاسخ دهد تا این موضوع محقق شود یا مثلاً می‌خواهد درس زیست را 55 درصد بزند ولی مسیر رسیدن به این هدف مشخص و ملموس نیست. هدف باید واضح و مشخص باشد و باید بدانیم که چه می‌خواهیم. موضوع دیگر این است که نباید رؤیایی و بلندپروازانه هدف‌گذاری ‌کنیم و هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا بر مبنای واقعیت‌های گذشته است.

هدف‌گذاری به روش چندتا از ده‌تا سبب می‌شود که هدف برای دانش‌آموز مشخص و معین، قابل اندازه‌گیری، در دسترس و بر مبنای نتایج قبلی باشد. مثلاً دانش‌آموز درسی را در آزمون 5 از 10 پاسخ می‌دهد و برای آزمون بعد هدف‌گذاری می‌کند که 6 از 10 پاسخ دهد. این‌که انتظار یک واحد افزایش را داشته باشیم منطقی است ولی هدف‌گذاری نباید غیر واقعی باشد.

برای هدف‌گذاری چه کار باید انجام دهیم؟

فرض کنید درصد شما در یک درس 20 درصد است. یکان این عدد را گرد می‌کنیم و می‌شود 2 تا از 10. دقت کنید که 10 ملموس است. مثلاً ما ده انگشت داریم و در پاسخ‌نامه ده سؤال، ده سؤال از هم جدا شده‌اند. اگر دانش‌آموزی درسی را 25 درصد پاسخ داده باشد و ما 25 درصد را به 3 تا از 10 تا گرد کنیم در آزمون بعدی منطقی است که تلاش کند که 4 تا از هر 10 سؤال پاسخ دهد؛ یعنی فقط یک سؤال از هر 10 سؤال بیش‌تر پاسخ دهد.

در مورد هدف‌گذاری دو نکته‌ی کلیدی وجود دارد: وقتی نتیجه‌ی آزمون را گرفتید و درصدهای‌تان را به واحد چندتا از ده‌تا تبدیل کردید، برای یک یا دو درس، یک واحد افزایش در نظر بگیرید و سعی کنید تا آزمون بعدی در آن دو درس با حفظ دیگر درس‌ها، یک واحد از ده تا پیشرفت کنید.

یکی از محاسن روش هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا این است که تعداد غلط‌های دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد. دانش‌آموزان باید سعی کنند که هر دو هفته یک‌بار به آن پیشرفت برسند و در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرند.

دانش‌آموزان تمام مقاطع می‌توانند هدف‌گذاری کنند و رقابت با خودشان را انجام دهند و در یک یا دو درس پیشرفت ‌کنند.