اهمیت کتاب درسی را بدانید

مهم‌ترین منبعی که بین تمام داوطلبان کنکوری چه در نقاط محروم و چه در سایر مناطق وجود دارد، کتاب درسی است.

اهمیت کتاب درسی را بدانید

مهم‌ترین منبعی که بین تمام داوطلبان کنکوری چه در نقاط محروم و چه در سایر مناطق وجود دارد، کتاب درسی است.

درواقع تنها منبعی است که طراحان کنکور دارند و اساس طرح سؤالات قرار می‌دهند؛ بنابراین کتاب درسی اولین منبعی است که تمام داوطلبان باید در شروع مطالعه کنند؛ چه در درس‌های محاسباتی مثل فیزیک و... و چه در درس‌های حفظی مثل دین و زندگی. 

بعد از کتاب درسی داوطلب می‌تواند از کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کند که مرحله‌ی یادگیری را گذرانده و با کتاب‌های کمک‌آموزشی به مرحله‌ی تثبیت می‌رسد. 

لازم به ذکر است که فعالیت‌ها، پاورقی‌ها، شکل‌ها و... در کتاب درسی جزء مهم‌ترین قسمت‌هاست؛ بنابراین داوطلبی که کتاب درسی را یک بار اما با تمام جزئیات مطالعه می‌کند قطعاً موفق‌تر عمل کرده است.