یادگیری سر جلسه‌ی آزمون به چند صورت است؟

بهترین زمان یادگیری سر جلسه‌ی آزمون است. این یادگیری روش‌های مختلفی دارد. در این مقاله به چندین روش پرداخته‌ایم.

بهترین زمان یادگیری سر جلسه‌ی آزمون است. این یادگیری روش‌های مختلفی دارد. در این مقاله به چندین روش پرداخته‌ایم.

1. طبقه‌بندی سؤالات: ف، ش، م، ن

سؤالات به چهار گروه  فراموش‌کرده، شک‌دار، مهم و یادگیری ناقص تقسیم می‌شوند که سر جلسه‌ی آزمون قابل شناسایی هستند.

2. بازیابی اطلاعات

سر جلسه‌ی آزمون سؤال‌هایی را که بلد هستیم همان لحظه جواب می‌دهیم و سؤال‌هایی را که اشتباه حل کرده‌ایم و شک داریم باید بعد از آزمون بررسی و تحلیل کنیم.

3. مرور مطالب دو  هفته در 3 ساعت

4. شناخت بهترین روش مطالعه برای درس‌ها

5. شناخت بهترین منابع مطالعاتی

6. مدیریت تفکر و اراده با اجرای تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌‌های نقصانی و...

7. توهم یادگیری سر جلسه‌ی آزمون از بین می‌رود و حس کنجکاوی برای آموختن بیش‌تر می‌شود.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب